CHANGE ถนนสู่ทำเนียบขาว

my book 3

 

ชื่อหนังสือ: CHANGE ถนนสู่ทำเนียบขาว

ผู้เขียน: ปกป้อง จันวิทย์

ชวนอ่านปกหน้า:

หนึ่งผิวสี หนึ่งสตรี หนึ่งวีรบุรุษชรา กับปฏิบัติการ ‘เปลี่ยน’ อเมริกา

เบื้องหลังการหาเสียงเลือกตั้งครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกายุคใหม่

ชวนอ่านปกหลัง: 

“ในที่สุด หลังจากถูกบังคับให้เป็นทาสมานานนับศตวรรษ คนผิวดำจะมีโอกาสก้าวขึ้นเป็นผู้นำรัฐ ที่กดขี่พวกเขามายาวนาน ได้อย่างสมภาคภูมิหรือไม่

ความฝันที่ถูกจุดประกายขึ้นโดยสาธุคุณมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ จะสามารถแปลงเป็นความจริงได้หรือไม่ …

กล่าวได้ว่า หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือว่าด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในภาคภาษาไทย”

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

“แม้ว่าการเมืองของสหรัฐอเมริกาจะมิได้มีแต่แง่งาม หากมีอัปลักษณะหลายประการ และมีอัปรียชนแฝงตัวอยู่ เหมือนดังเช่นการเมืองทั่วทุกที่

แต่กระนั้น การเมืองอเมริกันก็เป็นภาพตัวอย่างที่ให้เราเอาเยี่ยงได้ในหลายเรื่อง ทั้งในเรื่องการต่อสู้เรียกร้องอิสรภาพ สิทธิ และเสรีภาพ การออกแบบระบบการเมืองการปกครองด้วยปัญญา โดยเฉพาะระบบการคานและดุลอำนาจระหว่างสถาบันการเมืองต่างๆ

โดยมีข้อสมมติเบื้องต้นว่า การเมืองเป็นเรื่องของปุถุชนคนธรรมดา มิใช่เป็นเรื่องเฉพาะของเทวดา คุณพ่อคุณแม่รู้ดี ผู้หลักผู้ใหญ่ ปราชญ์ผู้ทรงธรรม หรือบรรดาผู้ผูกขาดนิยามความดี ความงาม ความจริง ไว้แต่เพียงผู้เดียว”

ปกป้อง จันวิทย์

สำนักพิมพ์: openbooks

พิมพ์ครั้งแรก (ครั้งเดียว): ตุลาคม 2551

หน้า: 304 หน้า

ราคา: 220 บาท

 

Download (PDF, 9.64MB)

Print Friendly