สยามวาระ: วิบากกรรม NGV

ก๊าซ NGV ที่ใช้ในประเทศมีคุณภาพหรือไม่ การขึ้นราคาก๊าซเป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพีย­งใด และการบริการที่เป็นอยู่ดีพอแล้วหรือยัง ปกป้อง จันวิทย์ จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจปัญหาว่าด้วย­ก๊าซ NGV ในเมืองไทย ปัญหาที่ไม่มีใคร ใคร่ที่จะสำรวจ

ค้นหาคำตอบไปกับ รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณรสนาโตสิตระกูล สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดก­ารใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ติดตามรับชมได้ในรายการสยามวาระ คืนวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 20.25-21.15 น. ทาง ThaiPBS

 

 

Print Friendly