ปกป้อง

รู้จักคนชื่อเดียวกันอีก 5 คนในประเทศไทย

คนหนึ่งเป็นอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มธ.สุดคมในทางของเขา สอนเก่ง วิจัยเก่ง เขียนเก่ง โคตรเก่ง (pokpongs)

คนหนึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์ประชาไท และช่างภาพน่าชม (pokpongp)

คนหนึ่งทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ยูเอ็น มุ่งมั่นปกปักรักษาสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย (pokpongl)

คนหนึ่งเป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ แห่ง มธ. ผู้ศึกษาวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา (pokpongs)

คนหนึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์ นักเขียนหนังสือเล่มดัง ผู้สนใจศึกษาเรื่องเพศ (pokpongc)

รู้สึกดีใจที่ได้ใช้ชื่อร่วมกับมิตรสหายเหล่านั้น ชื่นชมและนับถือทุกคนเลย

ปล. อยากจัดสัมมนาที่เอาปกป้องทุกคนมาพูดพร้อมกัน น่าสนุกดีนะ

#ปกป้องมาจากไหน(เยอะแยะ) #ปกป้องมีไว้ทำไม

[ปกป้อง จ.] x [ปกป้อง ศ.]

[ปกป้อง จ.] x [ปกป้อง พ.] x [ปกป้อง ล.]

Print Friendly