สุวินัย ภรณวลัย กับการเมืองเชิงบูรณาการ

ผมเฝ้ามองการ “กลับมา” ของอาจารย์สุวินัย ภรณวลัย ครั้งนี้ ด้วยความตื่นเต้น ตื้นตัน ชื่นชมยินดี และด้วยความเคารพ อย่างจริงใจ

หลังเร้นกายจากสังคมไทยตั้งแต่กลางปี 2543  ท่ามกลางความห่วงใยของเหล่ากัลยาณมิตร  ปี 2547 ที่กำลังจะผ่านไปนี้ อาจารย์สุวินัยก็ “กลับมา” ด้วยตัวเอง

เป็นการกลับมา อย่างตกผลึก อย่างงดงามหมดจด อย่างแข็งแกร่งภาคภูมิ และอย่างถึงพร้อม

เป็นสุวินัยในบทบาท “บูรณาปัญญาชน” ที่มาพร้อมกับ “วิสัยทัศน์เชิงบูรณาการ” (Integral vision) และ “ความรู้แบบข้ามพ้นตัวตน” (transcendent knowledge)

เป็นสุวินัยที่มิได้ต้องการเพียงผลิตคำอธิบายว่าด้วยทักษิโณมิคส์ หรือตั้งคำถามกับมันเพียงระดับ “ความชอบธรรม” (legitimacy) เท่านั้น  หากต้องการ “แกะรอย” และ “วิพากษ์” มันถึงระดับ “ความเป็นของแท้” (authenticity) นั่นทีเดียว

เป็นสุวินัยที่รับบทบาท “นักปฏิบัติการทางการเมือง” ที่มุ่งสร้าง “ทางเลือกที่สาม” ในอุดมคติ  และถางทางเปิดพื้นที่สำหรับ “การเมืองเชิงบูรณาการ” เพื่อก่อให้เกิด “จุดเปลี่ยนเชิงบูรณาการ” (integral turn) สำหรับสังคมนี้

เป็นสุวินัยที่ก้าวล้ำมองข้ามไปไกลถึง “การเมืองยุคหลังทักษิณ” ที่เรียกร้องการปฏิรูป “โครงสร้างเชิงลึก” ของประเทศไทย

เหนือสิ่งอื่นใด …

เป็นสุวินัยที่กลับมา  “สนุก” ในการ “ทำ” สิ่งที่ตน “เชื่อ” อย่างเปี่ยมด้วย “พลัง” อีกครั้ง

กล่าวให้ง่าย เป็นการกลับเป็นสุวินัยคนเดิม แต่ก็เป็นสุวินัยคนเดิมที่มิใช่คนเก่าอีกต่อไป

 

การเมืองเชิงบูรณาการ: ภูมิปัญญาเพื่อการข้ามพ้นระบอบทักษิณ เล่มนี้ เป็นงานเขียนเล่มที่ 2 ในไตรภาคว่าด้วยทักษิโณมิคส์และระบอบทักษิณ ที่สำนักพิมพ์ openbooks จัดพิมพ์ต่อเนื่องจาก แกะรอยทักษิโณมิคส์ กับความจำเป็นของทางเลือกที่สาม (สิงหาคม, 2547)

แม้จะเต็มไปด้วยศัพท์แสง มุมมองต่อโลก และระเบียบวิธีศึกษา ที่นักสังคมศาสตร์ ซึ่งถูกฝึกฝนมาแบบนักวิทยาศาสตร์ ไม่คุ้นชิน แต่หนังสือเล่มนี้เสนอ “ภูมิปัญญา” ใหม่ มุมมองต่อโลกใหม่ ระเบียบวิธีศึกษาใหม่ ที่ชวนให้เรียนรู้ และร่วมวิพากษ์ถกเถียงอย่างยิ่ง

เหนือสิ่งอื่นใด ภูมิปัญญาใหม่ ยังนำเราไปสู่คำอธิบายโลกในมิติใหม่ๆ ซึ่งองค์ความรู้เก่าแทรกตัวเองเข้าไปไม่ถึง  ซึ่งซับซ้อนเกินกว่าวิธีคิดแบบ “สมัยใหม่” (Modernism) จะผลิตคำอธิบายได้

แม้จะเห็นด้วยบ้าง ไม่เห็นด้วยบ้าง  แม้จะเข้าถึงบ้าง ไม่เข้าถึงบ้าง แต่การร่วมอ่าน ร่วมขบ ร่วมคิด และร่วมถก เนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือชุดนี้ อย่างเปิดใจกว้าง นับเป็นกระบวนการทางปัญญาที่น่าลิ้มลอง อย่างมิอาจปล่อยผ่านเลย

นี่ย่อมเป็นการต้อนรับการ “กลับมา” ของ “มังกรธรรม” แห่งสำนักท่าพระจันทร์ ที่มากค่าที่สุด … หรือมิใช่?

 

ปกป้อง จันวิทย์

ตุลาคม 2547

คณะเศรษฐศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

ตีพิมพ์: คำนิยมหนังสือ การเมืองเชิงบูรณาการ: ภูมิปัญญาเพื่อการข้ามพ้นระบอบทักษิณ โดย สุวินัย ภรณวลัย (openbooks, ตุลาคม 2547)

Print Friendly