วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์

my book 11

 

ชื่อหนังสือ: วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์

รายละเอียด: เมื่อนักมานุษยวิทยา นักปรัชญา และนักรัฐศาสตร์ วิพากษ์โลกเศรษฐศาสตร์ ในวาระครบรอบ 60 ปี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้อภิปราย: ยุกติ มุกดาวิจิตร  เกษม เพ็ญภินันท์  พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์  พงษ์ธร วราศัย  ปกป้อง จันวิทย์

สำนักพิมพ์: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ openbooks

ตีพิมพ์: กันยายน 2552

หน้า: 100 หน้า

ราคา: 90 บาท

 

Download (PDF, 3.31MB)

Print Friendly