สนทนา 30 ปี ทีดีอาร์ไอ “สังคมเศรษฐกิจไทย: ความท้าทายและการปฏิรูป” – อานันท์ ปันยารชุน

สนทนา 30 ปี ทีดีอาร์ไอ “สังคมเศรษฐกิจไทย: ความท้าทายและการปฏิรูป” กับ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี

ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2557 “ประเทศไทยในสามทศวรรษหน้า: สี่ความท้าทายเพื่อการเติบโตอย่างมีคุณภาพ” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

­

Print Friendly