30 ปี ทีดีอาร์ไอ 30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

TDRI 10 (outline)

 

ชื่อหนังสือ: 30 ปี ทีดีอาร์ไอ  30 ปี การพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ผู้สัมภาษณ์: ปกป้อง จันวิทย์

ชวนอ่าน:

รวมบทสัมภาษณ์ว่าด้วยบทเรียนจากอดีตและความท้าทายแห่งอนาคตของการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จากคณะผู้ก่อตั้งและผู้บริหารทีดีอาร์ไอหลายยุคสมัย

อ่านมุมมองของ อานันท์ ปันยารชุน เสนาะ อูนากูล อาณัติ อาภาภิรม ไพจิตร เอื้อทวีกุล อัมมาร สยามวาลา โฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ วีรพงษ์ รามางกูร ณรงค์ชัย อัครเศรณี ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นิพนธ์ พัวพงศกร และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

พิมพ์ครั้งแรก: พฤศจิกายน 2557

หน้า: 256 หน้า

ราคา: 200 บาท

 

Download (PDF, 3.52MB)

Print Friendly