BRIDGE สะพานข้ามเวลาของ ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ และเพื่อนหนุ่ม

my book 12

 

ชื่อหนังสือ: BRIDGE สะพานข้ามเวลาของ ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ และเพื่อนหนุ่ม

รายละเอียด: หนังสือที่ระลึกถึง ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ และสวรรค์แห่งชีวิต

ผู้ให้สัมภาษณ์: พระไพศาล วิศาโล  ประมวล เพ็งจันทร์  ไชยันต์ ไชยพร  ธเนศ วงศ์ยานนาวา  บินหลา สันกาลาคีรี  อธิคม คุณาวุฒิ  โตมร ศุขปรีชา  ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา  วรพจน์ พันธุ์พงศ์  ปราบดา หยุ่น  บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร  ทรงกลด บางยี่ขัน  สฤณี อาชวานันทกุล  นิ้วกลม  ปกป้อง จันวิทย์

สำนักพิมพ์: openbooks

ตีพิมพ์: ตุลาคม 2552

หน้า: 288 หน้า

ราคา: 280 บาท

Print Friendly