ได้เวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

my book 14

 

ชื่อหนังสือ: ได้เวลาปฏิรูป เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

รายละเอียด: รวมงานวิจัยที่นำเสนอในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2554 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เขียน: ดวงมณี เลาวกุล  อภิชาต สถิตนิรามัย  เอื้อมพร พิชัยสนิธ  ปกป้อง จันวิทย์

สำนักพิมพ์: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตีพิมพ์: กรกฎาคม 2554

หน้า: 428 หน้า

ราคา: ไม่จำหน่าย

 

Download (PDF, 3.09MB)

 

Print Friendly