สยามวาระ: ไปให้ไกลกว่า 300 บาท

อะไรคือปัญหาของแรงงานไทย และค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทเป็นยารักษาทุกโรคของแรงงานไทยจริงหรือไม่

ปกป้อง จันวิทย์ จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจชีวิตจริงของแรงงานแล­ะระบบค่าจ้างขั้นต่ำของไทย ผ่านมุมมองแรงงาน นักวิชาการ และผู้ประกอบการ

ระบบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของไทยดีขึ้น เลวลง หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร อะไรคือคอขวดของปัญหา และเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบค่าจ้าง ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคแรงงานจะต้องมีบทบาทอย่างไร

ร่วมหาคำตอบกับจิตรา คชเดช  ชาลี ลอยสูง  ปรีดา เตียสุวรรณ์  ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ได้ในรายการสยามวาระ คืนวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 เวลา 20.25-21.15 น. ทา่ง ThaiPBS

 

Print Friendly