สยามวาระ: วิกฤตเศรษฐกิจไทย

ในยุคที่เศรษฐกิจโลกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวก­ัน เศรษฐกิจไทยคงไม่อาจรอดพ้นจากผลกระทบของวิ­กฤตเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงลุกลามในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา คำถามสำคัญก็คือ เราพร้อมรับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกในวันนี้แล­ะวันหน้ามากน้อยแค่ไหน ปกป้อง จันวิทย์ จะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปสำรวจบทเรียนจากอด­ีต เพื่อตอบคำถามเรื่องปัจจุบันและอนาคต 15 ปีผ่านไป สังคมเศรษฐกิจไทยเรียนรู้บทเรียนอะไรจาก “วิกฤตต้มยำกุ้ง 2540” วิกฤตเศรษฐกิจครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศ­าสตร์หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา สังคมเศรษฐกิจไทยปรับตัวและเรียนรู้ไปมากเ­พียงไร อะไรคือโอกาส และความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยก้าวต่อไป

พบกับสยามวาระ “วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 2” คืนวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 20.25 น. ทางไทยพีบีเอส

 

Print Friendly