มายาคติว่าด้วยการเสียดินแดน

วันนี้เชิญ อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ มาชวนนักศึกษาปีหนึ่งวิชา TU101 คุยเรื่อง ในนามความเป็น(ชาติ-คน)ไทย อ.ชาญวิทย์นำเสนอเรื่องชาติไทย คนไทย วัฒนธรรมไทย ฉบับรัฐ/ราช ผ่าน 3 ลัทธิชาตินิยมคือ ราชาชาตินิยมของรัชกาลที่ 6 (เน้นความจงรักภักดี) อำมาตยาเสนาชาตินิยมของจอมพล ป. พิบูลสงคราม (เน้นเชื้อชาติไทย) และชาตินิยมลูกผสมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา (ลัทธิจงรักภักดี+ลัทธิเชื้อชาติ+ลัทธิทหาร)

ช่วงหลัง อาจารย์พูดถึง 3 วาทกรรมหลักทางประวัติศาสตร์ชาติไทย (ฉบับรัฐ/ราช) คือ เทือกเขาอัลไต น่านเจ้า และการเสียดินแดน 14 ครั้ง

สไลด์ส่วนหนึ่งของอาจารย์เรื่องมายาคติว่าด้วยการเสียดินแดนในอุษาคเนย์ แสดงให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์ชาตินิยมทางการของทั้งไทย พม่า ลาว เขมร ต่างฝ่ายต่างคิดและพร่ำสอนประชาชนของตนว่าเราต่างสูญเสียดินแดนกันมหาศาลทั้งนั้น

lost territory1

รูปที่ 1: มองมุมชาตินิยมไทย: ดินแดนที่เสียไป

lost territory 2

รูปที่ 2: มองมุมชาตินิยมพม่า: ดินแดนที่เสียไป

lost territory 3

รูปที่ 3: มองมุมชาตินิยมลาว: ดินแดนที่เสียไป

lost territory 4

รูปที่ 4: มองมุมชาตินิยมเขมร: ดินแดนที่เสียไป

“ทุกประเทศอ้างว่าเสียดินแดนกันหมด เป็นประวัติศาสตร์ที่มีแต่เสียกับเสีย ตกลงใครได้-ใครเสียอะไรกันแน่?” อ.ชาญวิทย์ตั้งคำถามให้กลับไปคิดต่อ

“ดูรูปประวัติศาสตร์ชาตินิยมเขมร ไม่เห็นมีอาณาจักรสยามอยู่เลย ผมเคยลองถามนักวิชาการเขมรว่าแล้วไทยอยู่ไหน … หรือตอนนั้นเรายังไม่ทันได้อพยพลงมาจากเทือกเขาอัลไต (ฮา)” อ.ชาญวิทย์ ปิดท้าย

Print Friendly