5 ปี openworlds

openworlds from the start

วันนี้เมื่อ 5 ปีก่อน หนังสือ 2 เล่มแรกของสำนักพิมพ์ openworlds วางขายเคียงคู่กันอยู่ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติด้วยความใจดีของสำนักพิมพ์เพื่อนพ้องน้องพี่ ตอนนั้นเรายังไม่มีบูธเป็นของตัวเอง

หนังสือ 2 เล่มแรกที่ว่าคือ Creative Capitalism ของ Michael Kinsley (บรรณาธิการ) แปลโดย สฤณี อาชวานันทกุล และ Globalization: A very short introduction ของ Manfred Steger แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง ทั้งคู่ตีพิมพ์ในเดือนตุลาคม 2550

ขอบันทึกประวัติศาสตร์ไว้ว่า ยอดขายจากงานหนังสือครั้งแรก เราขาย Creative Capitalism ได้ 117 เล่ม ส่วน Globalization: VSI ขายได้ 65 เล่ม หนังสือเล่มหลังทำเสร็จในช่วงท้ายของงานหนังสือ เลยวางขายได้ไม่กี่วัน

ส่วนยอดขายจากสายส่งซีเอ็ดในเดือนแรกของ openworlds (ตุลาคม 2550) เราขาย Creative Capitalism ได้ 27 เล่ม! หักค่าสายส่งแล้ว ได้เงินเข้าสำนักพิมพ์รวมทั้งสิ้น 4,536 บาท (รอดมาได้ไงถึงป่านนี้!) ส่วนเล่ม Globalization ถูกส่งเข้าซีเอ็ดในเดือนถัดไป

5 ปีผ่านไป openworlds อยู่รอดปลอดภัยในที่สุดด้วยแรงสนับสนุนจากเพื่อนนักอ่านทุกคน จาก 2 เล่มในวันนั้น เป็น 51 เล่มในวันนี้ จากทีมงาน 3 คนในวันนั้น เป็น 7 คนในวันนี้

ไม่มีท่าน ก็ไม่มีเรา

Print Friendly