โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน

ชื่องานวิจัย: โรงเรียนทางเลือกกับทางเลือกในการศึกษาของประชาชน

ผู้วิจัย: ปกป้อง จันวิทย์   สุนทร ตันมันทอง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ตีพิมพ์: พฤษภาคม 2554

 

Download (PDF, 1.21MB)

Print Friendly