งานแถลงข่าว หนังสือ อาจารย์ป๋วยกับสังคมไทย ในวาระ 100 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์

แผนกิจกรรมโครงการรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (จัดทำหนังสือชุด และเสวนา 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ พุธที่ 9 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมศรีบูรพา มธ.) โดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ บรรณาธิการจัดทำหนังสือรำลึก 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์

งานแถลงข่าว 99 ปี ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และ ปาฐกถา “เทคโนแครต กับ เศรษฐกิจไทย”
วันจันทร์ 9 มีนาคม 2558 เวลา 13.30-16.00 น.
ณ โถงทางเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาส­ตร์

 

Print Friendly