“พลิกสังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสทางธุรกิจ” – The 101% และ OKMD

งานเสวนาสาธารณะ “ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ” ครั้งที่ 1 “พลิกสังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสทางธุรกิจ” จัดโดยบริษัท ดิวันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (OKMD)

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ Now Studio สยามสแควร์ ซอย 7
ช่วงที่ 1: Trend Talk: Aging Society
โดย ผศ.ปกป้อง จันวิทย์ และคุณกฤติกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ บริษัท ดิวันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด

 

 

ช่วงที่ 2: เสวนา “มองเทรนด์เห็นโอกาส: พลิกสังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสทางธุรกิจ”

นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ผู้ริเริ่มโครงการเวลเนส ซิตี้ เมืองผู้สูงอายุ ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณอุมาพันธ์ เจริญยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินส่วนบุคค­ลและการธนาคาร
คุณณัฐนรี ชุมมานนท์ ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ OXO Good Grips เครื่องครัวสำหรับทุกคน
ดำเนินการเสวนาโดย คุณภัทชา ด้วงกลัด และ ผศ.ปกป้อง จันวิทย์

 

Print Friendly