ภาพยนตร์สนทนา “หนังครูสู่การปฏิรูปการศึกษา” ณ หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน)

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ผมได้รับเชิญจากหอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) ให้ไปร่วมสนทนาเรื่อง “หนังครูสู่การปฏิรูปการศึกษา” ร่วมกับคุณสัณห์ชัย โชติรสเศรณี และคุณพุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู ภายหลังการฉายภาพยนตร์เรื่อง The Class ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

 

เชิญชมเทปบันทึกภาพกิจกรรมภาพยนต์สนทนาได้ด้านล่างนี้ครับ

 

Print Friendly