สยามวาระ: ก้าวข้ามเศรษฐกิจปลาใหญ่กินปลาเล็ก

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นกลไกสำคัญที่จะอำนวยให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในระบบเศรษ­­ฐกิจ และป้องกันไม่ให้บริษัทขนาดใหญ่เอาเปรียบบ­ริษัทขนาดเล็ก ผู้บริโภค และซัพพลายเออร์ แต่ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีนับตั้งแต่ประเทศไทยมีกฎหมายนี้ในชื่อ “พ.ร.บ. การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542” กลับยังไม่มีธุรกิจแม้แต่รายเดียวที่ถูกดำ­เนินคดีตามกฎหมายฉบับนี้

กฎหมายการแข่งขันทางการค้าคืออะไร เหตุใดจึงจำเป็นต่อระบบเศรษฐกิจไทย จุดอ่อนของกลไกการป้องกันการผูกขาดของประเ­ทศไทยอยู่ที่ไหน และเราจะสามารถปฏิรูปกฎหมายฉบับนี้และสร้า­งความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจไ­­ทยได้อย่างไร

ปกป้อง จันวิทย์ จะพาท่านผู้ชมไปหาคำตอบร่วมกันในรายการ สยามวาระ ตอน ก้าวข้ามเศรษฐกิจปลาใหญ่กินปลาเล็ก

ติดตามรับชมได้ในรายการสยามวาระ คืนวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 20.25-21.15 น. ทาง ThaiPBS

 

 

 

Print Friendly