สยามวาระ: ปตท. พลังไทย เพื่อใคร?

ใครๆ ก็รู้ว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ยอดขายกว่า 2.4 ล้านล้านบาท และกำไรกว่าแสนบาท ในปี 2554 ย่อมบ่งบอกความยิ่งใหญ่ของ ปตท. ได้เป็นอย่างดี

แต่หลายคนอาจตั้งคำถามถึงธรรมาภิบาลของ ปตท. จริงๆแล้ว ความยิ่งใหญ่ของ ปตท. มีที่มาอย่างไรกันแน่ ปตท. เก่งจริงๆหรือได้ประโยชน์จากการเป็นครึ่งร­ัฐ ครึ่งเอกชน และที่สำคัญ บทบาทของ ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจขัดแย้งกับบทบาทของ ปตท. ในฐานะบริษัทเอกชนหรือไม่ อย่างไร สยามวาระวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจข้อถกเ­ถียงว่าด้วยธรรมาภิบาลของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ สว.รสนา โตสิตระกูล

ติดตามรับชมได้ในรายการสยามวาระ คืนวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 20.25-21.15 น. ทาง ThaiPBS

 

 

Print Friendly