:: รู้จัก bookscape :: space for opening all possible worlds ::

:: รู้จัก bookscape :: space for opening all possible worlds ::

bookscape เป็นสำนักพิมพ์อิสระที่มุ่งมั่นในการทำ ‘หนังสือ’ เพื่อสร้างสรรค์ปัญญาความรู้ใหม่ให้แก่สังคมไทย ตั้งแต่ปัญญาความรู้ด้านเศรษฐกิจการเมือง ธุรกิจแนวใหม่ ประวัติศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี จิตวิทยา จนถึงปัญญาความรู้ด้านศิลปะ การออกแบบ วรรณกรรม และไลฟ์สไตล์

bookscape เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วย ‘ปัญญาความรู้’ เราอยากทำหน้าที่เป็น ‘สะพาน’ เชื่อม ‘โลกวิชาการ’ เข้ากับ ‘โลกมวลชน’ เชื่อม ‘ปัญญาความรู้โลก’ เข้ากับ ‘ปัญญาความรู้ไทย’ และเชื่อม ‘สำนักพิมพ์ต่างชาติ’ กับ ‘สำนักพิมพ์ไทย’ เข้าด้วยกัน

ทั้งหมดนั้น ผ่าน ‘หนังสือ’ – พื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโลกอันหลากหลายให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ – ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรก็ตาม

ในอนาคต bookscape อยากใช้ ‘หนังสือ’ เป็นสื่อกลางและเครื่องมือในการเชื่อมโยงการทำงานความรู้ในมิติต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อนำปัญญาความรู้จาก ‘หนังสือ’ เข้าถึงคนวงกว้างขึ้น อย่างมีพลังมากขึ้น ผ่านกิจกรรมความรู้หลายรูปแบบ

bookscape เริ่มต้นทำ ‘หนังสือ’ ในปี 2561 แม้เป็นสำนักพิมพ์น้องใหม่ แต่ไม่ใช่มือใหม่ในวงการหนังสือ ทีมงานของเราเป็นคณะบรรณาธิการมืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำหนังสือมามากกว่าสิบห้าปี และยังตั้งใจสานต่อพันธกิจและสปิริตของการทำหนังสือแปลชั้นดีมีคุณภาพเพื่อเปิดโลกใหม่และสร้างปัญญาความรู้ให้สังคมไทย

บรรณาธิการอำนวยการของ bookscape ทั้งสองคน – ปกป้อง จันวิทย์ และ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง – เป็นอดีตผู้ก่อตั้ง บรรณาธิการอำนวยการ และบรรณาธิการบริหารของสำนักพิมพ์ openworlds ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์หนังสือแปลชั้นนำจากต่างประเทศร่วม 100 ปก ตลอดระยะเวลาเกือบ 8 ปี (2553-2560) จวบจน openworlds ตัดสินใจยุติบทบาทในฐานะสำนักพิมพ์ในปี 2560

……….

สำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งนี้ สำนักพิมพ์ bookscape เปิดตัวด้วยหนังสือปัญญาความรู้หลากหลายสาขา ที่เปิดโลกความคิดใหม่ เข้มข้นในเนื้อหา ลีลาอ่านสนุกเพลิดเพลิน ตั้งแต่เรื่องประวัติศาสตร์วรรณกรรมโลก ประชานิยม ความสุข จนถึงโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจนไล่ตามแทบไม่ทัน!

เล่มแรก “วรรณกรรม: ประวัติศาสตร์เรื่องเล่าแห่งจินตนาการ” (A Little History of Literature) โดย John Sutherland แปลโดย สุรเดช โชติอุดมพันธ์

เล่มที่สอง “ประชานิยม: ความรู้ฉบับพกพา” (Populism: A Very Short Introduction) โดย Cas Mudde และ Cristóbal Rovira Kaltwasser แปลโดย เกษียร เตชะพีระ

เล่มที่สาม “ลุกกะ: วิถีความสุขจากทุกมุมโลก” (The Little Book of Lykke: The Danish Search for the World’s Happiest People) โดย Meik Wiking ผู้เขียน “ฮุกกะ” อันโด่งดัง แปลโดย ลลิตา ผลผลา

และเล่มที่สี่ “Global Change 4” ข้อเขียนอ่านสนุกว่าด้วยเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ โดย วรากรณ์ สามโกเศศ

……….

ชวนผู้อ่านเลือกอ่านหนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์ bookscape 4 เรื่อง 4 สไตล์ ได้ที่บูธ G14 openworlds / salt / bookscape ใน Plenary Hall

และบูธเพื่อนสำนักพิมพ์ ได้แก่ Alternative Writers, Sunday Afternoon, มูลนิธิโครงการตำรา, Earnest/กำมะหยี่, Candide Books, ฟ้าเดียวกัน, Freemind, มติชน, บทจร และ WAY

ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 46 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2561 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

……….

ติดตามความเคลื่อนไหวของสำนักพิมพ์ bookscape ได้ที่
website: https://bookscape.co/
facebook: facebook.com/bookscape.co
twitter: twitter.com/bookscape_co
instagram: instagram.com/bookscape.co

Print Friendly