อำลา openworlds | เริ่มต้น bookscape

9 เมษายน 2561

ถึง มิตรสหายและผู้อ่าน openworlds ทุกท่าน

สำนักพิมพ์ openworlds ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยมีภิญโญ ไตรสุริยธรรมา สฤณี อาชวานันทกุล ปกป้อง จันวิทย์ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล พลอยแสง เอกญาติ แอลสิทธิ์ เวอร์การา และกฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและคณะบรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ openworlds ร่วมสร้างฐานปัญญาความรู้ให้สังคมด้วยการผลิตหนังสือแปลคุณภาพด้านเศรษฐกิจการเมือง ธุรกิจสมัยใหม่ ประวัติศาสตร์อ่านสนุก และปัญญาความรู้หลากสาขา ร่วม 100 เล่ม

วันนี้ ถึงเวลาที่สำนักพิมพ์ openworlds จะยุติบทบาทลงตามการเปลี่ยนแปลงอันเป็นธรรมชาติของชีวิต โดยคณะบรรณาธิการอำนวยการทั้งแปดคนจะแยกย้ายกันไปทำงานหนังสือและสื่อตามแนวทางที่แต่ละคนเชื่อมั่น ถนัด และสนใจ

ผู้อ่านสามารถติดตามผลงานของพวกเราต่อได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ครับ

– ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เดินหน้าถ่ายทอดปัญญาแห่งอนาคต อดีต และปัจจุบัน ด้วยหนังสือเปลี่ยนชีวิตและความคิดของผู้คน ผ่านสำนักพิมพ์ openbooks

– ปกป้อง จันวิทย์ และ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง อดีตสองบรรณาธิการบริหาร openworlds ตั้งสำนักพิมพ์ใหม่ bookscape มุ่งมั่นทำหนังสือแปลด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ประวัติศาสตร์ ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ และความรู้พื้นฐานหลากหลายสาขา ต่อไป

– สฤณี อาชวานันทกุล และ แอลสิทธิ์ เวอร์การา จับมือกับ โตมร ศุขปรีชา ทีปกร วุฒิพิทยามงคล สุธรรม ธรรมรงค์วิทย์ และสรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ ทำสำนักพิมพ์ salt เพื่อเปิดโลกผ่านวิทยาศาสตร์และปรัชญา

– กรมัยพล สิริมงคลรุจิกุล สร้างสรรค์งานดีไซน์หลากประเภท โดยเฉพาะปกหนังสือและสื่อสร้างสรรค์ ผ่าน Wrongdesign Studio

– พลอยแสง เอกญาติ ทำงานแปลหนังสือดีมีคุณภาพให้กับหลากหลายสำนักพิมพ์อย่างแข็งขัน

– กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ หันเหไปทำงานสร้างสรรค์เนื้อหาให้กับสื่อดิจิทัลมาแรงอย่าง Workpoint News

การตัดสินใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยกะทันหัน เพราะตัดสินใจร่วมกันมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม 2560 แล้ว และได้ทยอยแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนักแปล นักเขียน ร้านหนังสือ โรงพิมพ์ สายส่ง และผู้เกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์โดยตรงมาสักพักใหญ่แล้วว่า openworlds จะทำงานเต็มรูปแบบในฐานะสำนักพิมพ์ถึงสิ้นปี 2560

งานที่ทำกันมาต่อจากนั้นคือการเคลียร์หนังสือล็อตสุดท้ายที่ค้างอยู่ในกระบวนการผลิตให้แล้วเสร็จ ในงานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ openworlds จึงออกหนังสือชุดส่งท้าย และออกบูธครั้งสุดท้ายร่วมกับสำนักพิมพ์ใหม่ทั้งสอง – bookscape และ salt

ส่วนสำนักพิมพ์ใหม่ก็ก่อรูปก่อร่างโดยลำดับหลังการตัดสินใจยุติ openworlds จนมาเดินเครื่องกันเต็มสูบตั้งแต่ปีใหม่ 2561 นี้หลังออฟฟิศ openworlds ปิดตัว สุดท้ายหนังสือใหม่ก็สามารถออกได้ต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อ ไม่ทำให้ผู้อ่านต้องเว้นวรรค งานหนังสือที่ผ่านมาจึงมีหนังสือจาก openworlds ให้อ่าน 4 เล่ม bookscape 4 เล่ม และ salt 3 เล่ม มากกว่าสมัยรวมกันอีก

ภายในกลางปีนี้ สำนักพิมพ์ openworlds ยังเหลือหนังสือเล่มสุดท้ายคือ The Tyranny of Experts ที่อยู่ในกระบวนการจัดทำต้นฉบับเตรียมวางแผงอีกหนึ่งเล่ม โปรดติดตามความเคลื่อนไหวได้ในเว็บไซต์และเพจของเรา

และแม้ว่าสำนักพิมพ์จะยุติบทบาทในการทำหนังสือลง ผู้อ่านยังคงซื้อหนังสือของ openworlds ได้ตามร้านหนังสือทั่วไปจนกว่าหนังสือจะหมดจากตลาด หนังสือเก่าจะไม่มีการพิมพ์ซ้ำในนาม openworlds อีกแล้ว แต่บางเล่มอาจจะถูกพิมพ์ซ้ำโดยสำนักพิมพ์ต่างๆ ที่แตกหน่อต่อยอดกันไป

ขอขอบพระคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้การสนับสนุนพวกเราอย่างดียิ่งตลอด 8 ปีที่ผ่านมา แม้สำนักพิมพ์ openworlds จะยุติบทบาท แต่พวกเราทุกคนยังคงทำงานหนังสือและสื่อที่รักและเชื่อมั่นกันต่อไป โดยหวังว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้อ่านทุกคนเหมือนเดิม

แล้วพบกันใหม่ในร้านหนังสือ ด้วยผลงานที่หลากหลายมากขึ้นจากพวกเราครับ

ปกป้อง

Print Friendly