สารคดี ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

สารคดีชุด “ป๋วย อึ๊งภากรณ์: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ออกอากาศทางไทยพีบีเอส ครบ 4 ตอนแล้วเมื่อคืนนี้ ในนามของทีมงานขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามและติชมมาตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับ

ทีม The 101% ตั้งใจสร้างสรรค์สารคดีชุดนี้สุดหัวใจจริงๆ ครับ เราลงมือทำกันเกือบหนึ่งปีเต็ม ยิ่งช่วง 6 เดือนหลัง ยิ่งทุ่มเทกันสุดๆ ทั้งปรับทั้งแก้กันรอบแล้วรอบเล่าจนกระทั่งออกอากาศจริง

เราอยากทำสารคดีที่บันทึกชีวิต ตัวตน และความคิดของอาจารย์ป๋วย ทำให้ผู้ชมเห็นว่า “โลก” แบบไหนที่สร้างอาจารย์ป๋วยขึ้นมา บุคคลใด สถาบันใด เหตุการณ์ใด ที่มีส่วนทำให้อาจารย์ป๋วยเป็นแบบที่ท่านเป็น คิดแบบที่ท่านคิด รวมทั้งนำเสนอบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่แวดล้อมชีวิตของอาจารย์ป๋วยในแต่ละช่วงด้วย

ในทางอีกหนึ่ง เราก็อยากให้สารคดีตอบคำถามด้วยว่า อาจารย์ป๋วยสร้าง “โลก” แบบไหนไว้ให้คนรุ่นหลัง และทิ้งมรดกทางความคิดอะไรไว้ให้สังคมไทย และในปัจจุบัน มรดกทางความคิดเหล่านั้นคงอยู่อย่างไรและต้องต่อสู้-ปรับตัวอย่างไรในสังคมไทยและสังคมโลกที่เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลจากยุคของอาจารย์ป๋วย

เราตั้งใจทำสารคดีที่พยายามนำเสนอความเป็นป๋วยออกมาอย่างรอบด้านที่สุด ผ่านบทบาทและเหตุการณ์ที่สำคัญๆ ในชีวิตของท่าน ตั้งแต่วัยเด็ก นักเรียนอัสสัมชัญ นักศึกษาธรรมศาสตร์ นักศึกษา LSE เสรีไทย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ เราตั้งใจสำรวจชีวิตและความคิดของท่านในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา สังคมและวัฒนธรรม เราอยากจะสะท้อนตัวตนของท่านทั้งเรื่องหลักคิดในการดำเนินชีวิต วิถีการทำงาน ความเป็นนักปฏิบัติ ความเป็นนักคิด และความเป็นสามัญชนคนธรรมดา

หวังว่าผลงานที่ออกมาคงจะพอเข้าใกล้ความตั้งใจข้างต้นของพวกเราอยู่บ้างนะครับ

สารคดีชุดนี้จะไม่มีวันสำเร็จได้ หากปราศจากทีมงานและผู้อยู่เบื้องหลังมากมาย ผมอยากถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สารคดีชุดนี้จากหลายฝ่าย

ในส่วนของทีมงาน The 101% ขอบคุณแชมป์ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ สมาชิกคนสำคัญที่สุดในโปรเจ็คนี้ที่เป็น “คู่หู” ทำงานกันมาตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ขอบคุณพี่หนุ่ม โตมร ศุขปรีชา และเอ๋ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ สำหรับแรงสนับสนุนและคำแนะนำในเรื่องต่างๆ ทั้งบท โปรดักชั่น ดีไซน์ ฯลฯ ขอบคุณเกี๊ยดหลำ ปัญญารัชต์ ลือวานิช ที่ช่วยทำงานสนับสนุนทุกเรื่องอย่างดีในช่วงการถ่ายทำ และสมาชิก The 101% ทุกคนมีส่วนช่วยกันคนละไม้คนละมือในสารพัดงาน

ในฝั่งทีมผลิต ต้องขอบคุณพี่แป๊ะ นพนันท์ อนุรัตน์ ผู้กำกับสารคดี พี่คงเดช จาตุรันต์รัศมี ผู้กำกับภาพยนตร์ และพี่ทองดี โสฬส สุขุม ผู้ควบคุมการผลิตภาพยนตร์ ถ้าไม่มีพี่ๆ ทั้งสาม ก็ไม่มีสารคดีชุดนี้ ทั้งสามท่านแปรเปลี่ยนข้อมูล เนื้อหา ความคิด และจินตนาการของทีม The 101% ออกมาเป็นภาพสารคดีและภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยม พวกเราได้เรียนรู้จากพวกพี่ๆ มากมายเหลือเกิน

นอกจากนี้ เรายังต้องขอบคุณเหล่าทีมงานคนสำคัญ พี่โย กฤชณัท โฉมตระการ ผู้กำกับภาพสารคดี, คุณแขก รณชัย ทิพย์วงษา ผู้ลำดับภาพตอน 1, 3, 4 และคุณโก้ KORAKOT L.SARIN ผู้ลำดับภาพตอน 2, คุณสุยุทธ์ จุฑารัตน์ ผู้ประพันธ์ดนตรีประกอบ, แชมป์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล ผู้ดูแลด้านศิลปกรรม รวมถึงนักแสดงและทีมงานทุกคนในฝั่งการผลิตภาพยนตร์ด้วยครับ

สารคดีชุดนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากไทยพีบีเอส ต้องขอบคุณพี่จอบ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ที่ริเริ่มโปรเจ็คนี้ขึ้น และเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง ขอบคุณพี่โอ๋ เชิดพงษ์ ศรีสุธรรม และโอม ธิติพงษ์ ก่อสกุล ที่ทุ่มเทเวลา แรงกาย แรงใจ แรงสมอง ลุยงานกับพวกเราอย่างเต็มที่ เคียงบ่าเคียงไหล่กันตลอดเส้นทาง ขอบคุณพี่ตั๊ด นิสิต คูณผล และพี่โด้ สุชาดา ภู่ทองคำ ที่ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ตลอดการทำงาน ทีมงานไทยพีบีเอสข้างต้นทุกคนมีส่วนช่วยอย่างสำคัญที่ทำให้สารคดีป๋วยพัฒนาดีขึ้นๆ ตลอดเวลา ขอบคุณจริงๆ ครับ

ทีมงานทุกคนขอบพระคุณอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ที่ให้เกียรติมาให้เสียงอาจารย์ป๋วยในสารคดีชุดนี้ และพี่ประสาน อิงคนันท์ ผู้บรรยายสารคดี รวมถึงที่ปรึกษาสารคดีทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์จอน อึ๊งภากรณ์ และอาจารย์พีเทอร์ ไมตรี อึ๊งภากรณ์ ที่ให้ข้อมูล และให้รูปภาพและคลิปประวัติศาสตร์สุดพิเศษมาใช้ประกอบสารคดีชุดนี้, อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อาจารย์วรากรณ์ สามโกเศศ อาจารย์ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ อาจารย์พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี ที่ให้ความรู้ คำแนะนำและกำลังใจตลอดการถ่ายทำ และขอบคุณ กษิดิศ อนันทนาธร และพี่ปุ๊ ธนาพล อิ๋วสกุล สำหรับความช่วยเหลือเรื่องภาพและข้อมูลบางเรื่อง

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมรายการสารคดีของเรา: อ.จอน อึ๊งภากรณ์, อ.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, อ.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, อ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, อ.นิตยา มาพึ่งพงศ์, ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, อ.พงศ์ศักดิ์ เหลืองอร่าม, พระไพศาล วิศาโล, อ.ยงยุทธ ยุทธวงศ์, อ.วรากรณ์ สามโกเศศ, อ.สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ, คุณสุรพล เย็นอุรา, อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์, อ.เสนาะ อูนากูล, อ.อภิชาต สถิตนิรามัย, อ.อัมมาร สยามวาลา และ อ.อรัญ ธรรมโน

ขอบคุณคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ธนาคารแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, โครงการหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์, หอภาพยนตร์ (องค์กรมหาชน) และคณะกรรมการจัดงาน 25 ปี 6 ตุลาคม 2519 ที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆ

สำหรับท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้ชม สามารถติดตามเทปบันทึกภาพสารคดีฉบับเต็มทั้ง 4 ตอน (รวมทั้งเสวนาเปิดตัวสารคดี) ได้ทาง http://program.thaipbs.or.th/Puey ครับ

Print Friendly