การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ

ชื่องานวิจัย: การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลิตภาพ

ผู้วิจัย: ปกป้อง จันวิทย์  ศุภณัฏฐ์  ศศิวุฒิวัฒน์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

แหล่งทุน: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ตีพิมพ์: พฤศจิกายน 2556

 

Download (PDF, 1.09MB)

Print Friendly